Su-đok metoda

Danas smo svedoci sve češće primene nekih od alternativnih metoda lečenja. U mnogim knjigama koje se bave poboljšanjem zdravlja ili lečenjem, sve češće se ukazuje na razliku alternativnih vidova lečenja od lečenja metodama standardne, službene medicine. Često se može pročitati kako neki alternativni pristupi mogu imati veći učinak na lečenje od sistema lečenja koji je sistemski legitiman.

Postavlja se pitanje: Zašto se alternativna medicina uopšte naziva alternativnom ako se zna da je ona stara i više hiljada godina, dakle, nastala je pre današnje medicine?

Za odgovorom nećemo tragati već ćemo samo isticati prednosti jedne metode koja svakako daje rezultate kako u dijagnostici, tako i u lečenju mnogih tegoba.

Isceljujuća moć bioenergije

Puno puta se do sad čulo o tome da bioenergiju imaju samo posebni, nadareni ljudi i da ne može svako biti bioenergetičar. Često se tako idetifikovani ljudi pozivaju na dar od boga i da to ne može praktikovati svako.

Naravno da postoje ljudi sa posebnim talentima i verovatno nadprirodnim moćima, ali kada je reč o bioenergiji, prvo je potrebno razumeti šta ona zapravo jeste i kako radi, pa će se zaključak o tome ko je može sprovoditi, sam dati.

Bioenergija zapravo predstavlja emitovanje biomagnetnih talasa koji se emituju i nastaju kao rezultat biohemijskih i fizioloških procesa rada naših ćelija. Svaka naša ćelija ima sopstveni program po kojem funkcioniše. Svaka naša ćelija takođe ima i svoj bioelektromagnetni omotač. Kada dođe do disbalansa, odnosno do poremećaja stanja tog omotača ili aure svake pojedinačne ćelije našeg tela, polako dolazi i do poremećaja na fizičkom nivou, te dolazi do pojave bolesti. Uzroci su mnogobrojni: svaki vid zračenja-tehničko, kosmičko, zračenje loših misli, može izazvati ovakve poremećaje, pa na kraju i bolest. S tim u vezi se može razumeti teorija o lečenju pozitivnim mislima i da, kako mislimo, tako će nam biti.