Predavanja

Biokod Vas poziva na grupne terapije Bioenergijom! Terapije se održavaju svakog vikenda od 18h.

Terapije su bez obaveze plaćanja! Dokazano je da grupne terapije imaju brži efekat na poboljšanje zdrvalja, a pozitivno utiču na sve prisutne pacijente

pre nego što započne njihova terapija.

Zakazaivanje terapija je obavezno zbog ograničenog broja mesta.

Zakazivanje je na brojeve: 064/23-11-250 i 069/28-28-228

 

 08 obuke i seminari biokod