Obuke i seminari

08 obuke i seminari biokodKod nas možete pohađati seminare iz Bioenergije.

Seminar Bioenergije

Seminar bioeneregoterapije se sastoji iz dva stepena.

Prvi stepen podrazumeva praktični rad bioenergijom na drugima. Nakon uvodnog predavanja, pristupa se obuci. Seminar prvog stepena traje četiri dana (dva vikenda). Svaki polaznik dobija priručnik iz bioenergije sa opisanim tehnikama i njihovom primenom na različite bolesti, kao i sertifikat kojim se potvrđuju stečene veštine bioenergetičara.

Drugi stepen podrazumeva sprovođenje terapije na sebi, kao i sprovođenje terapije na daljinu. Drugi stepen obuhvata i osnove tehnike radiestezije. Nakon obuke, polaznici dobijaju sertifikat drugog stepena koji potvrđuje naučene veštine bioenergije sa radiestezijom.

Svaki budući bioenergetičar koji pohađa seminare kod nas, ima mogućnost da snimi svoju auru id a na taj način vidi dejstvo terapije bioenergijom uživo. Nakon snimanja aure, svaki polaznik dobija izveštaj o svom tipu energetske ličnosti.

Pravo na pohađanje seminara imaju sve psihofizički zdrave osobe iznad 18.godina. Medicinsko obrazovanje nije uslov za pohađanje seminara.